top of page

Learn​

Inspire

Success

GradeA-School_Logo(Blue).png
Stationary photo

โรงเรียนกวดวิชาเกรด A

จ.อยุธยา

 

เปิดสอนมากว่า 20 ปี

สำหรับนักเรียนระดับประถม 3 ถึง มัธยม 2

 

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

 

โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนอย่างชำนาญ

จากโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดอยุธยา

บรรยากาศการเรียน

กิจกรรมนอกห้องเรียน

       "สำหรับเรา เกรด A ก็คือบ้านอีกหลังหนึ่ง ที่พร้อมจะมอบความรู้และการแนะแนวทางในการเรียนให้กับน้องๆทุกคนค่ะ"

S__13467781.jpg

พี่ลูกตาล

พี่ลูกตาล

ผู้บริหารโรงเรียน

ทำไมต้องกวดวิชา เกรด A

* สอนแบบเข้าใจง่าย

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนด้วยความเข้าใจและตรงเนื้อหา พร้อมเทคนิคการจำ

 

* ดูแลแบบใกล้ชิด

ด้วยวิธีการสอนแบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 10 คน เพื่อให้อาจารย์ได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการสอน

 

* บรรยากาศการเรียน

ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ไม่กดดัน ใส่ใจและดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 

 

* ความรู้ครอบคลุม

เราเริ่มปูพื้นฐานในแต่ละเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนที่โรงเรียนและการสอบ

 

* เนื้อหาความเหมาะสม

เนื้อหามีความเหมาะสมและตรงกับหลักสูตรของนักเรียน และมีการอัพเดตเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ

bottom of page